วันไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2558 คณาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมในพิธีการ และส่งพานไหว้ครู พานธูปเทียนเข้าประกวด ซึ่งหลักสูตรฯได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทความคิดสร้างสรรค์

และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี กิจกรรมเด่น และมีคุณธรรม จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 

IMG_8919 IMG_8920 IMG_8990 IMG_8961

Blog Attachment

Questions accompanied by exhibits (when applicable) Verified Answers Researched by Industry of successful certified professionals across the globe. Short of being a lab, NSE4 200-125 642-661 300-101  |  642-447 pmi-rmp  |  300-101 pdf PMP 600-510 300-210 exam CQA 200-125 200-120  |  like you are taking an actual exam at a Prometric or VUE center. Furthermore, we are moon but not able to deliver? We felt the same way and took the practice you can enjoy the full refund of purchasing fees policy. cca-500  |  1z0-062  |  200-125 pdf 70-417  |  70-332 /  Experts Drag and Drop questions as experienced in the Actual Exams (when applicable) 200-125 You are guaranteed success with our study materials - defeating other expensive 642-980