นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คว้าทุนศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศอังกฤษ

นายอนุสิทธิ์ พระสว่าง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับทุนการศึกษา Murphy scholarship 2015 จากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เป็นรางวัลเรียนภาษาอังกฤษ ที่ Bell Cambridge English School เมืองเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 2 สัปดาห์

บทความของนายอนุสิทธ์ในหัวข้อ “ผลดีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่อาจมีต่อคนไทยรุ่นใหม่” เป็นหนึ่งในแปดบทความที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ก่อนที่นายอนุสิทธ์จะผ่านการสอบสัมภาษณ์ในรอบถัดมา ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสี่ตัวแทนนักศึกษาไทย ร่วมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลาที่ได้เดินทางไปศึกษา ณ อังกฤษในครั้งนี้

นายอนุสิทธ์เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยอยู่เสมอ โดยเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ ASEAN Englishes: How to promote ASEAN Englishes for Development of ASEAN Sociocultural Community ในปี 2556 เป็นนักศึกษาทำหน้าที่ต้อนรับวิทยากรชาวต่างชาติ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านภาษาและวัฒนธรรม และการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของคณะนักแสดงจากประเทศบัลกาเรีย ที่จัดโดยสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม นอกจากนั้นนายอนุสิทธ์ยังเป็นทูตวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Ambassador) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รุ่นที่ 2 อีกด้วย

FotorCreated23

Blog Attachment