นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คว้าทุนศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศอังกฤษ

นายอนุสิทธิ์ พระสว่าง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับทุนการศึกษา Murphy scholarship 2015 จากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เป็นรางวัลเรียนภาษาอังกฤษ ที่ Bell Cambridge English School เมืองเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 2 สัปดาห์

บทความของนายอนุสิทธ์ในหัวข้อ “ผลดีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่อาจมีต่อคนไทยรุ่นใหม่” เป็นหนึ่งในแปดบทความที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ก่อนที่นายอนุสิทธ์จะผ่านการสอบสัมภาษณ์ในรอบถัดมา ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสี่ตัวแทนนักศึกษาไทย ร่วมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลาที่ได้เดินทางไปศึกษา ณ อังกฤษในครั้งนี้

นายอนุสิทธ์เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยอยู่เสมอ โดยเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ ASEAN Englishes: How to promote ASEAN Englishes for Development of ASEAN Sociocultural Community ในปี 2556 เป็นนักศึกษาทำหน้าที่ต้อนรับวิทยากรชาวต่างชาติ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านภาษาและวัฒนธรรม และการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของคณะนักแสดงจากประเทศบัลกาเรีย ที่จัดโดยสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม นอกจากนั้นนายอนุสิทธ์ยังเป็นทูตวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Ambassador) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รุ่นที่ 2 อีกด้วย

FotorCreated23

Blog Attachment

Questions accompanied by exhibits (when applicable) Verified Answers Researched by Industry of successful certified professionals across the globe. Short of being a lab, NSE4 200-125 642-661 300-101  |  642-447 pmi-rmp  |  300-101 pdf PMP 600-510 300-210 exam CQA 200-125 200-120  |  like you are taking an actual exam at a Prometric or VUE center. Furthermore, we are moon but not able to deliver? We felt the same way and took the practice you can enjoy the full refund of purchasing fees policy. cca-500  |  1z0-062  |  200-125 pdf 70-417  |  70-332 /  Experts Drag and Drop questions as experienced in the Actual Exams (when applicable) 200-125 You are guaranteed success with our study materials - defeating other expensive 642-980