ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบสอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ โดยรับสมัครออนไลน์ที่ www.entrance.dusit.ac.th

Entrance_Page_1 Entrance_Page_2

Blog Attachment