นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเข้าศึกษาดูงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

15267789_1817203888491021_8768776915348427506_n

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ให้นักศึกษา จำนวน 77 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการธนาคาร รหัสวิชา 1552648 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สอนโดย อาจารย์ขจีนุช เชาวนปรีชา โดยนักศึกษาได้รับฟังการบรรยาย และเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้และห้องสมุดมารวย ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Blog Attachment