กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากออสเตรีย หัวข้อ อาหารไทย

FotorCreated2

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนนักศึกษา และองค์ความรู้ด้านการศึกษาระหว่างประเทศ กับ University College of Teacher Education Styria, Austria ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยน EU โดยในปีนี้ได้จัดส่งนักศึกษา จำนวน 2 คนคือ Ms. Thaler Maria Magadaalena และ Mr. Sebastian Kristandl  เพื่อมาศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2560

หลักสูตร ฯ จึงจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว คือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนหัวข้อวัฒนธรรมไทยในบริบทต่างๆทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. รวม 7 ครั้ง

โดยครั้งนี้(วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560) เป็น กิจกรรมแลกเปลี่ยนหัวข้อ อาหารไทย โดยอาจารย์ กนกวรรณ กุลสุทธิ์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล และนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นนักศึกษาที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอความรู้และชนิดของอาหาร และขนมไทย และยังมีขนมไทยให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้ชิมอีกด้วย

 

Leave us a Comment