HAPPY KIDS in SUMMER

HAPPY KIDS in SUMMER

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดำเนินการจัดโครงการ HAPPY KIDS in SUMMER ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 10.00  -16.30 น. ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สะพานขาว)  โดยพลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด 

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดยอาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธิ์ นักศึกษาทูตวัฒนธรรมอาเซียน และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  เป็นทีมวิทยากรจัดบูธกิจกรรมและให้ความรู้ด้านวิชาภาษาอังกฤษ (Day Camp) ให้กับเด็กในวัยเรียน และเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ
Blog Attachment

Leave us a Comment