โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมระหว่าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับประเทศบัลแกเรีย

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมระหว่าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับประเทศบัลแกเรีย จัดโดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างคณะนักแสดงมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประเทศไทย และคณะนักแสดงแลกเปลี่ยนจากประเทศบัลแกเรีย มีการจัดเสวนา ตลอดถึงการพาคณะนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมในสถานที่ท่องเที่ยว ในวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2559 โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน และอำนวยความสะดวกในโครงการดังกล่าว

Bulgaria Bulgaria2

Blog Attachment