รดน้ำดำหัวคณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ปีการศึกษา 2560

20170411_170522_0001

คณะนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ร่วมกันจัดกิจกรรมการรดน้ำดำหัวให้กับคณาจารย์หลักสูตร ฯ เพื่อความเป็นศิริมงคล และถือเป็นการขอขมาลาโทษ และรับพรเพื่อต้อนรับปีใหม่ไทย ปีพุทธศักราช 2560

โดยจัดขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2560 ณ สำนักงานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

Blog Attachment

Leave us a Comment